วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

การเป็นคนดีนั้นเกิดขึ้นที่ใจจะสุขจะทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทั้งหมดฉะนั้นเราควรทำในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรจึงจะทำให้การดำรงชีวิตมีความสุขและความพยายามจะทำให้เราได้ดีสักวันถึงวันนี้เราจะพบกับปัญหาที่เข้ามามากมายเราจะไม่ท้อจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จให้พ่อแม่ภูมิใจและทำให้ท่านสบายเราเห็นท่านทั้งสองเหนื่อยมามากแล้วจึงอยากจะตอบแทนบุญคุณท่าน♥️